Anahtar kelime girin

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR : 
1.1 SATICI : Ünvanı :Cbs Koza Seramik ve Ev Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)Adres :   Meclis Mah. Semih Sancar Cad. İlknur Sokak. No: 8 Kat:2-3 Sancaktepe/İstanbul  E-posta :satis@sublimekupa.com Sanal Mağazası : www.sublimekupa.com
1.2 ALICI : ALICI olarak alışveriş sitesine üye olan kişinin üye olurken kullandığı adres ve iletişim bilgileri esas alınır. (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’ya ait Cbs Koza Sanal Mağazası olan www.sublimekupa.com internet sitesinden elektronik ortamda fiyatı ve nitelikleri belirtilen ürünün/ürünlerin ALICI’ya satışı ve teslimi ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
SATICI’ya ait www.sublimekupa.com adlı Cbs Koza Sanal Mağazası’nda ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
İşbu sözleşmede yer almayan konularda 6052 sy.lı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

MADDE 3- ALICININ SORUMLULUKLARI : ALICI, nakliye bedelinin sitede belirtilen bedelin altında alışveriş yapılması halinde kendisine ait olduğunu, mal tesliminin, doldurduğu formda belirtilen adrese yapılacağını kabul ve beyan eder.
Sözleşme konusu mal/ürünü kargodan teslim almadan önce; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/ürünü getiren kişiden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/ürünün hasarsız ve sağlam olduğunun kabul edildiği anlamına gelir. Teslimden sonra mal/ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.
Mal/ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI, mal/ürünün bedelini tazmin etmekle yükümlüdür.
ALICI, SATICI’ya ait www.sublimekupa.com adlı Cbs Koza Sanal Mağazası hizmetlerinden yararlanırken, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder, hatalı ya da eksik bilgi olmasından doğacak her türlü zarar , kayıp ve hizmette aksamanın sorumluluğunun kendine ait olacağını, 18 (on sekiz) yaşından küçük kişilerin siteden alışveriş yapamayacağı, ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyeceğini, ALICI, SATICI’ya ait www.sublimekupa.com adlı Cbs Koza Sanal Mağazası’na üye olurken oluşturacağı şifrenin seçimi ve korunmasının kendisine ait olduğunu, ALICI, Sanal Mağazada paylaştığı her türlü şahsi düşünce , ifade , göndermiş olduğu kişilik bilgilerinin yetkisiz kişilerce kullanımından doğacak her türlü zarar , ziyan ve sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

MADDE 4- SATICI / VINOIL SANAL MAĞAZASI YETKİ VE SORUMLULUKLARI : SATICI, mal/ürünlerin siparişinden itibaren( Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır) en geç 5 (beş) iş günü içinde mal/ürünü teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek süre uzatım hakkını saklı tutar.Herhangi bir nedenle mal/ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, mal/ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilirSözleşme konusu mal/ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Böylece, ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde, ödemiş olduğu bedel, 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.SATICI’ya ait www.sublimekupa.com adlı Cbs Koza Sanal Mağazası stokları sınırlıdır. Ürünün SATICI’ya ait www.sublimekupa.com adlı Cbs Koza Sanal Mağazası’nda teşhir edilmesi , ürünün stoğunun SATICI’da bulunduğu anlamına gelmez. SATICI, stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını ALICI’ya iade edebilir. SATICI’ya ait www.sublimekupa.com adlı Cbs Koza Sanal Mağazası, sistemin çalışmasını geçici olarak askıya alabilir ya da tamamen durdurabilir. Sistemin geçici veya sürekli sistem duraklamalarından kaynaklı, üyelerine veya 3. Şahıslara herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MADDE 5- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/ÜRÜN ÖZELLİKLERİ :Mal Cinsi ve türü, Miktarı, Markası, ağırlığı ,esaslı nitelikleri ve Tüm Vergiler Dahil Satış Bedeli SATICI’ya ait www.sublimekupa.com adlı Cbs Koza Sanal Mağazası’ndaki mal tanıtım sayfasında ve ön bilgilendirme formunda yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. ALICI, mal/ürünler hakkındaki ürünün esaslı niteliklerine ve özelliklerine dair tüm bilgilere sahip olduğunu,satın almaya ilişkin onayı verdiğini,ön bilgilendirme formunu okuyup içeriğini anladığını kabul ve beyan eder.

MADDE 6- MAL/ÜRÜNÜN FİYATI :Mal/ürünün peşin fiyatı internet sayfasında gösterilmiş olup sipariş sonu ürün ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur. Faturanın düzenlendiği isim/unvan ile sözleşmeyi onaylayanın isim/ünvanı aynı olmak zorundadır.Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından, SATICI sorumlu değildir. SATICI’ya ait www.sublimekupa.com adlı Cbs Koza Sanal Mağazası, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’ndan hak iddiasında bulunamaz. SATICI’nın www.sublimekupa.com adlı Cbs Koza Sanal Mağazası üzerinden online satışa sunduğu ürünlerin fiyatlarını ve koşullarını tek taraflı olarak değiştirebileceği ALICI tarafından kabul ve beyan edilir.

MADDE 7- ÖDEME :
Kredi kartı ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Havale ile ödemede ALICI , kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. ALICI’nın, kapıda peşin ödeme şeklini seçmesi halinde, servis elemanına nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabilir. Bu durumda siparişini verdiği paket kendisine teslim edilir.
ALICI, SATICI tarafından gerek işbu sözleşmede gerekse de SATICI’ya ait www.sublimekupa.com adlı Cbs Koza Sanal Mağazası’nda belirlenen ödeme koşullarını yerine getireceğini taahhüt eder.
Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 8-VERGİLENDİRME : Tüm alışverişler mevzuata uygun olarak vergilendirilir. Bu konuda gerçekleşen tüm kanuni değişiklikler SATICI’nın sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

MADDE 9- SÖZLEŞMENİN TARİHİ VE FESİH : İş bu sözleşme ALICI tarafından onaylandığı tarih itibari ile taraflar arasında süresiz olarak yürülüğe girer. SATICI, iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir.

MADDE 10- CAYMA HAKKI :ALICI sözleşme konusu mal/ürünün iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve SATICI’ya ait www.sublimekupa.com adlı Cbs Koza Sanal Mağazası’nda yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin hasar görmesi halinde veya son kullanım tarihinin geçmiş olması halinde cayma hakkına sahiptir.Cayma hakkının kullanılması için 7 gün içinde Satıcıya e-posta ile bildirimde bulunulması ve yine bu süre içerisinde iade ve değişim işlemleri tamamlayarak ürünün iadesi için anlaşmalı kargo firmasına teslim etmesi zorunludur. Cayma Hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen mal/ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Ürün, faturası olmadan iade alınmayacaktır.
Cayma hakkına ilişkin ihbar yapıldıktan sonra, iadeye konu mal veya ürünün SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde mal/ürün bedelini gösteren ALICI faturasının da SATICI’ya iade edilmiş olması şartı ile, mal/ürün bedeli ALICI’ye iade edilir.
Bu sırada doğan her türlü kargo bedeli, satın alım tutarı fark etmeksizin ALICI tarafından ödenecektir.

MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME :İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Yasal olarak belirlenen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

× WhatsApp Destek